„Warsztaty wiązankowe” w filii bibliotecznej w Podwilczu