„II Wieczór kolęd i pastorałek” w filii bibliotecznej w Podwilczu