Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na zadanie „Rybacki plac zabaw w Podwilczu”