„Dzień Kropki” w bibliotece w Stanominie

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na zadanie „Rybacki plac zabaw w Podwilczu”
13 września 2022
Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w formie zapytanie ofertowego na zadanie „Rybacki plac zabaw w Podwilczu”
22 września 2022