Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w formie zapytanie ofertowego na zadanie „Rybacki plac zabaw w Podwilczu”