Narodowe czytanie w bibliotece w Stanominie

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na zadanie „Rybacki plac zabaw w Podwilczu”
23 września 2022
Odwiedziny 5-6 latków w bibliotece w Stanominie
4 października 2022