Odwiedziny 5-6 latków w bibliotece w Stanominie

Narodowe czytanie w bibliotece w Stanominie
4 października 2022
Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie „Rybacki plac zabaw w Podwilczu”
20 października 2022