Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie „Rybacki plac zabaw w Podwilczu”